Y Caffi Stori / Geiriau er Lles

Saturday 12th March 12.15 -1,45pm (Plus various dates to 30th April).

Pwy sy'n mwynhau gwrando ar straeon?

Ymunwch â Lisa Rossetti yn ‘The Story Cafe’ ar gyfer chwedlau a cherddi’r gwanwyn. Gwerddon i oedolion gyda bywydau prysur!

  • Rhowch gynnig ar ysgrifennu eich hun a dysgwch sut i ysgrifennu haiku gwanwyn!
  • Awgrymir cyfraniad o £2 y sesiwn.
  • Ymlaciwch a mwynhewch.
  • Dewch â beiro a phad neu bydd dyddlyfrau dewisol ar gael i'w prynu ar ddechrau'r sesiwn gyntaf (ar gyfer rhodd fach a awgrymir).
  • Oedran: 16+.

ARCHEBWCH LLE NAWR gyda'r ffurflen e-bost.
Talu yn y caffi ar y diwrnod
Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael.
Dewch yn gynnar i fachu brecinio cyn i ni ddechrau.

The story cafe

Y Caffi Stori / Geiriau er Lles

Dates you wish to attend (You can attend all of them - Suggested donation £2 per session / pay on the day in cafe).

Do you want to receive the occasional email regarding other activities and opportunities?

2 + 11 =

we are looking for volunteerswhat activities question graphicDo get in touch, we're here to help! Looking to make a difference by volunteering? Want to hire a space to give something a go? Need support getting something off the ground?

How can we help?

6 + 12 =

Ymuno

Beth sydd ymlaen

newyddion diweddar

Cysylltwch

cyWelsh
Share This